1. Om Tendenz Academy


Tendenz Academy er en online kursplatform. Man må registrere seg som medlem for å bli en del av Tendenz Academy. Medlemskap i Tendenz Academy er helt uforpliktende og kostnadsfritt og er åpent for alle. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras. Medlemmer av Tendenz Academy mottar eksklusive tilbud fra Tendenz Academy.

 

2. Vilkår

Ved kjøp av digitale kurs har du tilgang til innholdet i 120 dager etter kjøpsdato. Etter dette vil kurset forsvinne fra ditt dashbord og kurset må kjøpes på nytt for å se videre. Innhold i kurs er personlig og skal ikke deles med andre. Du kan når som helst si opp ditt medlemskap i Tendenz Academy. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte Tendenz Hårpleie AS iht. kontaktinformasjonen under. Tendenz Hårpleie AS forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre vilkårene for Tendenz Academy. Endringer vil bli kommunisert på academy.tendenz.net. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Tendenz Academy. Tendenz Hårpleie AS forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Tendenz Academy. Dersom Tendenz Academy må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Tendenz Academy uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Tendenz Academy kan si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 

3. Samtykke


Ved å melde deg inn i Tendenz Academy samtykker du til å motta e-post og SMS fra Tendenz Hårpleie AS. Du kan når som helst melde deg av den enkelte kanal, og dette vil framkomme tydelig på alle SMS og e-post du mottar fra oss. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke kan du fortsatt motta informasjon som er av betydning for medlemsforholdet så lenge du er medlem. Det kan f.eks. gjelde endringer i vilkår.

Ved å registrere kjøpene dine hos Tendenz Academy samtykker du også til at Tendenz Hårpleie AS kan benytte informasjon om dine handlevaner til å gi deg mer relevante tilbud. Tendenz Hårpleie AS vil under ingen omstendighet dele denne informasjonen med andre aktører, med unntak av underleverandører, og du kan når som helst be om å få innsyn i hvilken informasjon vi har registrert om deg ved å kontakte oss på kundeservice@tendenz.net.


4. Personvern

Ved å melde deg inn i Tendenz Academy og benytte deg av medlemsfordelene samtykker du til at Tendenz Hårpleie AS registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon iht. medlemskapet i Tendenz Academy. Tendenz Hårpleie AS står ansvarlig for lagring og anvendelse av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere kjøp. Kjøpshistorikk og klikk på Tendenz Academys nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring i ulike kanaler. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Tendenz Hårpleie AS har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du kontakte Tendenz Hårpleie AS (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. 
5. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Tendenz Hårpleie AS å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. 
6. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Tendenz Academy, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 
7. Ansvarlig for behandling av personopplysninger:

Tendenz Hårpleie AS
Holtegata 26, 0355 OSLO | 
Org.nr.: 948341662
Telefon: 22 92 50 00
Epost: kundeservice@tendenz.net